Spletni Center - RaČunalniŠke storitve

  • Servis računalnikov in prenosnikov
  • Servis navigacijskih naprav
  • Prodaja delov za navigacijske naprave
  • Odkup in prodaja računalniških komponent
  • Brezplačno svetovanje in izobraževanje